VİZYON VE KALİTE POLİTİKAMIZ


“GÜVENİLİRLİĞİ ve KALİTESİ İLE TERCİH EDİLEN BİR MARKA HALİNE GELMEK”

Dost İnşaat, 2004 yılı itibariyle firma organizasyonunun sistem ve süreçlerini yapılandırarak, İSO 9001:2008 – Kalite Yönetim, Ohsas 18001:2007 – İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi, İSO 14001:2004 – Çevre Yönetimi ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sistemi'ne geçmiştir. UKAS ve TURKAK akreditasyonlarına uyumluluk gösteren kalite yönetim sisteminde, firma vizyonu ve kalite politikası “güvenilirliği ve kalitesi ile tercih edilen marka haline gelmek” olarak belirlenmiştir.

Mühendislik, mimarlık ve müteahhitlik hizmetlerini gerçekleştirirken; planlanan zamanda, planlanan bütçe ve kalitede, nitelikli yapılar inşa etmek için;

 • Modern yapım tekniklerini kullanmak.
 • Personelin, tedarikçilerin ve müşterilerin katılımını, paylaşımını ve memnuniyetini sağlayarak firma kültürü oluşturmak.
 • Her türlü kirliliği en aza indirgeyerek çevreye saygılı olmak.
 • Kalite yönetim sistemi ve süreçlerin uygulanmasında sürekli gelişim ve iyileşme için, tüm personelin süreçlere katılımını sağlamak.
 • Kriterlerini temel ilke olarak benimsemiş ve bu kriterleri kalite politikası olarak belirlemiştir.

ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi gereği olarak, DOST İNŞAAT ve PROJE YÖNETİMİ A.Ş.’nin kendi faaliyetlerine uygun Kalite El Kitabı ve Organizasyon El Kitabı yazılmış; firma sistem ve süreçlerini ifade eden prosedürler ilgili departmanlarca gerekli eğitimler sonucu hazırlanmış ve yayımlanmıştır. Dost İnşaat’ın ana süreçleri, yönetim sürecinden başlayarak; kaynak yönetimi, teknik koordinasyon ve proje uygulama olarak saptanmış, bu süreçlerin sürekli gözden geçirilerek iyileştirilmesi sağlanmıştır.

Dost İnşaat, tüm faaliyetlerini bu kalite yönetim sistemine uygun olarak sürdürmektedir.

Kalite El Kitabı’nda Dost İnşaat’ın kalite ilkeleri;

 • Müşteri odaklılık
 • Liderlik
 • Çalışanların katılımı
 • Süreç yaklaşımı
 • Yönetime sistem yaklaşımı
 • Sürekli iyileştirme
 • Verilere dayalı karar verme
 • Tedarikçi işbirliği olarak belirlenmiş ve açıklanmıştır

Ana süreçlerin sorumlulukları alt departmanlara dağıtılmış ve hedefler belirlenmiştir. Bu hedeflerin gerçekleşme oranlarının tespiti için belirli dönemlerde, yönetim tarafından gözden geçirme toplantıları düzenlenmektedir. Süreç faaliyetlerinin takibi için yapılan iç denetimlerle iyileştirme ve kalite sistemini sürdürülebilir kılınması amaçlanmıştır.