ORGANİZASYON YAPIMIZ


Dost İnşaat kadrosunu eğitim düzeyi yüksek ve deneyimli mühendis ve mimarlardan oluşturmayı ilke edinmiştir. ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi ile departmanların işleyişleri, çalışanların görev tanımları “Organizasyon El Kitabı” içinde betimlenmiştir. Dost İnşaat’ın kadrosu bu tanımlara göre son derece etkin bir şekilde çalışmalarını yürütmekte ve iş bölümünü Organizasyon El Kitabı’nda belirtilen iş akış şemasına göre hızlı bir şekilde sürdürmektedir.

Yapılan tüm çalışmalarda, organizasyonda bulunan herkes işin kaliteli, zamanında ve bütçeye uygun olarak gerçekleştirilmesi, en önemlisi de müşteri memnuniyetinin ön planda tutulması açısından bir kurum bilinci ve kültürüne ulaşmıştır. Genel Müdür’ün başında olduğu organizasyonda, 4 ayrı Genel Müdür Yardımcısı’na bağlı 5 ana süreç bulunmaktadır. Bu süreçler aşağıdaki şekildedir;

  • Stratejik Yönetim Süreci
  • İhale ve Teklif Süreci
  • Yapım Süreci
  • Tasarım Süreci
  • Satın Alma ve Planlama Süreci